Trang chủ » Xuất khẩu FLC và dịch vụ LCL trên toàn thế giới
  • Công ty Cổ phần VCM Logistics - Người  gửi hàng nhỏ không bao giờ là một sự bất tiện. Chúng tôi xây dựng việc kinh doanh bằng cách gặp gỡ một cách đáng tin cậy và nhất quán các nhu cầu chuyên biệt của bất kỳ giới hạn người gửi hàng nào. Điều này cho phép người gửi hàng cạnh tranh hiệu quả hơn trên thị trường toàn cầu. Lô hàng có kích thước nhỏ được cung cấp bởi dịch vụ của Công ty Cổ phần VCM Logistics. Chúng tôi đang củng cố hàng hóa trên tàu LCL từ các lô hàng nhỏ hơn vào container cho đầy đủ sau đó các container được vận chuyển với khối lượng ở mức tiết kiệm chi phí đáng kể cho khách hàng.

    Dịch vụ FCL trực tiếp và gián tiếp từ Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng ... đến hơn 300 địa điểm trên toàn thế giới đối với bất kỳ hàng hóa nào. Chủ yếu ở tuyến đường sang Mỹ, Châu Âu, Úc và IntraAsia. VCM Logistics đang tiếp tục đầu tư mạnh vào chương trình FCL và mở rộng phạm vi của chúng tôi về dịch vụ cho nhiều điểm đến mới cũng như tăng số lượng các lựa chọn định tuyến có sẵn cho khách hàng của chúng tôi.