Trang chủ » Vận tải biển và hàng không
  • Chúng tôi luôn tự hào về sự cung cấp dịch vụ vận tải biển và hàng không là một trong những điểm mạnh. Nhờ mạng lưới tổ chức tốt của chúng tôi và dịch vụ hợp nhất trực tiếp hàng tuần, chúng tôi có thể chấp nhận bất kỳ lô hàng với bất kỳ kích thước cho dịch vụ hàng không biển qua Sinagpore, Đài Loan, Dubai, Hongkong và Port Kelang đến Mỹ và châu Âu hiệu quả hơn và dịch vụ nhanh chóng.

    Nếu bạn muốn có chi phí vận chuyển thấp hơn so với dịch vụ vận tải hàng không có thời gian vận chuyển ngắn hơn so với dịch vụ cước đường biển, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.