Trang chủ » Oceanfreight trên toàn thế giới
  • Khi bạn có các chuyên gia vận tải biển phù hợp với các chuyến đi thường xuyên và lựa chọn dịch vụ linh hoạt với mục tiêu kinh doanh cụ thể của bạn, bạn có thương hiệu dịch vụ cá nhân của VCM logistics. Quản lý các đối tác chuyên gia vận tải của chúng tôi với bạn để tìm hiểu kinh doanh đầu tay của bạn. Được trang bị với một sự hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu chuỗi cung ứng của bạn, chúng tôi nắm được từ một loạt các sản phẩm theo tiêu chuẩn vận tải đường biển và tùy chọn bổ sung để bảo đảm việc phân bổ không gian, thời gian, tần số và tỷ lệ phù hợp với mục tiêu chính xác của bạn.

    Cho dù chúng ta cần phải dự trữ một container quá khổ hoặc vận chuyển hàng hóa an toàn với  giá trị cao, các chuyên gia Bee logistics vận tải đường biển đối với mỗi lô hàng với sự chăm sóc và quan tâm nó cần nhận được sự tin tưởng của bạn.