Trang chủ » Bảo hiểm hàng hóa
  • Công ty cổ phần VCM Logistics đã có mối quan hệ tốt với các công ty bảo hiểm uy tín trong cả nước, là thành viên của Tập đoàn bảo hiểm nổi tiếng như Lloyd, Bảo hiểm UK ... Vì vậy, chúng tôi có thể giúp khách hàng của chúng tôi điều chỉnh bảo hiểm hàng hóa và khảo sát như một dịch vụ phi lợi nhuận.